Bezplatná linka - volejte ZDARMA 800 73 73 79

  • Nevzdávejte se pozemku, který se ocitl v povodňovém pásmu - máme řešení!

  • Jsme připraveni na třista, pětset a tisíciletou vodu

  • Rychlé, levné, pojištění i v povodňovém pásmu

  • Nevzdávejte se pozemku, který se ocitl v povodňovém pásmu - máme řešení!

  • Rychlé, levné, pojištění i v povodňovém pásmu

  • Žádné případné evakuace

  • Soběstačné při výpadku elektrického proudu

  • Revoluční řešení v povodňových pásmech

  • Rychlé, levné, pojištění i v povodňovém pásmu

  • Nevzdávejte se pozemku, který se ocitl v povodňovém pásmu - máme řešení!

O mobilních domech

Revoluční řešení v povodňových pásmech

mobilní dům je možné přivézt již dokompletovaný nebo jej lze realizovat přímo na určeném místě

mobilní dům je usazen na vrtaných pilotách (např. krinner), není nutná skrývka zeminy a lze jej kdykoli odvézt

nosnou konstrukci domu tvoří sušené dřevěné kvh profily, jejichž rozměr je dán konkrétními statickými požadavky

podlaha i strop jsou rovněž dřevěné, nosnou konstrukci tvoří sušené dřevěné kvh profily

skladby stěn jsou certifikované a je možné je upravit dle konkrétních požadavků na tepelný standard objektu

vodorovné i svislé konstrukce splňují požadavky na požární odolnost, byla provedena požární zkouška

nezbytné je napojení na síť elektrické energie, popřípadě vodovod (je možná vlastní zásobárna vody)

zdrojem pro vytápění může být elektřina, plyn, případně jako doplňkový zdroj solární energie či tepelné čerpadlo

kanalizace je řešena buď napojením na veřejnou kanalizaci nebo instalací vlastní čov s akumulační nádrží pro zpětné využití přečištěné vody pro splachování, zálivku apod.

okna jsou používána s dřevěnými profily a izolačním dvojsklem, resp. trojsklem, dle požadavku na energetický standard

fasádní obklad je možný v různých variantách dle prostředí či dle požadavku investora, nebo dle účelu mobilního domu

základními fasádními obklady jsou mořené palubky různých dřevin a cetris desky

Rychlý kontakt

Kontaktujte nás a společně najdeme nejlepší řešení a individuální plán.

RYCHLÝ KONTAKT